Medlemmer og fraktioner

Medlemmerne er delt ind i fraktioner efter deres ansættelsesform: lærere, børnehaveklasseledere, ledere, studerende og pensionister.

Fraktion 1: lærere uden ledelsesfunktioner

Fraktion 2: børnehaveklasseledere

Fraktion 3: medlemmer med ledelsesfunktioner

Fraktion 4: medlemmer på pension eller efterløn

Fraktion 5: medlemmer, der som lærerstuderende er optaget på et lærerseminarium eller som er studerende (PB-er) i ernæring og sundhed

Det er altid vigtigt at kontakte os, hvis der er ændringer i forhold til dit ansættelsessted eller -funktion. Send en mail med ændringerne til 133@dlf.org eller gå ind på Min side hvor du selv kan registrere ændringerne.