Mit job

Fundament til dit lærerliv Fundament til dit lærerliv

Århus Lærerforening udbyder igen i år i samarbejde med Børn og Unge forløbet Fundament til dit lærerliv til alle nyansatte, nyuddannede lærere i Århus Kommune.

Opsigelsesvarsler Opsigelsesvarsler

I forbindelse med afsked af medarbejdere på grund af arbejdsmangel eller fx stillingsnedlæggelse er der forskellige vilkår og varsler for henholdsvis tjenestemænd og overenskomstansatte.

Orlov Orlov

Uddannelse, frihed eller noget helt tredje? Der kan være mange grunde til at søge om orlov fra sit job.

Underretning Underretning

Da lærere er ansat i et offentligt hverv, betyder det, at de er underlagt en skærpet underretningspligt: Hvis læreren får formodning om, at en elev er udsat for omsorgssvigt, har læreren pligt til at underrette de sociale myndigheder.

Erstatningssager Erstatningssager

Hvis der sker skade på en medarbejders ejendele, er udgangspunktet for erstatning, at der skal være tale om en ansvarspådragende handling eller undladelse.

Gruppelivsforsikringer og forsikring i Lærernes Pension Gruppelivsforsikringer og forsikring i Lærernes Pension

Løntilskudsstillinger på lærerområdet Løntilskudsstillinger på lærerområdet

ÅLF og Børn og Unge har udarbejdet et fælles notat, der præciserer brug af løntilskud for lærere.

Almene lærerkompetancer Almene lærerkompetancer

Almene lærerkompetancer, der har betydning for, at undervisningen lykkes!