Mit job

Mobilitetsdagene 2020 Mobilitetsdagene 2020

Mobilitetsdagene løber i år fra tirsdag d. 14. april til og med torsdag d. 16. april.

Fundament til dit lærerliv Fundament til dit lærerliv

Århus Lærerforening igangsatte i skoleåret 2018/2019 et projekt, der skulle understøtte nyuddannede lærere det første år i lærerjobbet. På baggrund af de gode erfaringer har Børn og Unge rådmand, Thomas Medom valgt at støtte projektet, hvorfor det videreføres skoleåret 2019/2020.

Opsigelsesvarsler Opsigelsesvarsler

I forbindelse med afsked af medarbejdere på grund af arbejdsmangel eller fx stillingsnedlæggelse er der forskellige vilkår og varsler for henholdsvis tjenestemænd og overenskomstansatte.

Orlov Orlov

Uddannelse, frihed eller noget helt tredje? Der kan være mange grunde til at søge om orlov fra sit job.

Underretning Underretning

Da lærere er ansat i et offentligt hverv, betyder det, at de er underlagt en skærpet underretningspligt: Hvis læreren får formodning om, at en elev er udsat for omsorgssvigt, har læreren pligt til at underrette de sociale myndigheder.

Erstatningssager Erstatningssager

Hvis der sker skade på en medarbejders ejendele, er udgangspunktet for erstatning, at der skal være tale om en ansvarspådragende handling eller undladelse.

Gruppelivsforsikring - Kritisk sygdom Gruppelivsforsikring - Kritisk sygdom

Lærere i folkeskolen – og andre med en LC-overenskomst - er ifølge overenskomsten omfattet af en obligatorisk gruppelivsforsikring i ansættelsesforholdet. Denne forsikring ”dækker dig” så længe du er i ansættelse; dog længst til du fylder 67 år.

Løntilskudsstillinger på lærerområdet Løntilskudsstillinger på lærerområdet

ÅLF og Børn og Unge har udarbejdet et fælles notat, der præciserer brug af løntilskud for lærere.

Almene lærerkompetancer Almene lærerkompetancer

Almene lærerkompetancer, der har betydning for, at undervisningen lykkes!