Hovedstyrelsen i DLF

Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening vælges for fire år og består af 23 medlemmer.

Hovedstyrelsen består af formand og næstformand for Danmarks Lærerforening (valgt på kongressen), 19 medlemmer samt formanden for Skolelederforeningen og formanden for Lærerstuderendes Landskreds.

I perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2023 er tre medlemmer fra Århus Lærerforening valgt til hovedstyrelsen:

  • Gordon Ørskov Mad­sen, formand for Danmarks Lærerforening
  • Rikke Gierahn, lærer på Højvangskolen og medlem af arbejdsmiljø- og organisationsudvalget
  • Jørn Kokkendorff, pensioneret lærer og medlem af arbejdsmiljø- og organisationsudvalget

Læs mere om hovedstyrelsen her