MEDLEM

Kontingent

Kontingent _ ny
Kontingentet for alle medlemmer består af kredskontingent og det centrale kontingent.

Vend telefonen

Kontingentnedsættelser: Se DLFs hjemmeside om kontingentnedsættelse fx i forbindelse med dagpenge m.v. 

Om Understøttelseskassen og økonmisk hjælp: Se DLFs hjemmeside om Understøttelseskassen

Fraktion 1 og 2: Lærere uden ledelsesfunktioner og børnehaveklasseledere
pr. 1. juli 2023 

Fraktion 1+2

ÅLF-kontingent

DLF-kontingent

Kontingent i alt

Kontingent pr. måned

320 kr.

223 kr.

543 kr. pr. md.

Kontingent pr. kvartal

960 kr.

669 kr.

1.629 kr. pr. kvt.

 

Fraktion 4: Medlemmer på pension eller efterløn
pr. 1. juli 2023 

Fraktion 4 - Seniorklubben

ÅLF-kontingent

DLF-kontingent

Kontingent i alt

Kontingent pr. måned

  50 kr.

75 kr.

125 kr. pr. md.

Halvårligt kontingent

300 kr.

450 kr.

750 kr. pr. halvår

  

Fraktion 6: Særlige medlemmer (er ikke valgbare og har ikke stemmeret)
pr. 1. juli 2023  

Fraktion 6 – Særlige medlemmer

ÅLF-kontingent

DLF-kontingent

Kontingent i alt

Kontingent pr. måned

  34 kr.

  94 kr.

128 kr. pr. måned

Halvårligt kontingent

204 kr.

564 kr.

768 kr. pr. halvår

Når du går på pension skal du selv gøre Århus Lærerforening opmærksom på, at du skal overføres til Seniorklubben.