MEDLEM

Kontingent

Kontingent _ ny
Kontingentet for alle medlemmer består af kredskontingent og det centrale kontingent.

Vend telefonen

Kontingentnedsættelser: Se DLFs hjemmeside om kontingentnedsættelse fx i forbindelse med dagpenge m.v. 

Om Understøttelseskassen og økonmisk hjælp: Se DLFs hjemmeside om Understøttelseskassen

 

Fraktion 1 og 2: Lærere uden ledelsesfunktioner og børnehaveklasseledere
pr. 1. januar 2022

 

Fraktion 1+2

ÅLF-kontingent

DLF-kontingent

Kontingent i alt

Kontingent pr. måned

300 kr.

223 kr.

523 kr. pr. md.

Kontingent pr. kvartal

900 kr.

669 kr.

1.569 kr. pr. kvt.

  

 

Fraktion 4: Medlemmer på pension eller efterløn pr. 1. januar 2022

 

Fraktion 4 - Seniorklubben

ÅLF-kontingent

DLF-kontingent

Kontingent i alt

Kontingent pr. måned

  46 kr.

75 kr.

121 kr. pr. md.

Halvårligt kontingent

276 kr.

450 kr.

726 kr. pr. halvår

  

 

Fraktion 6: Særlige medlemmer (er ikke valgbare og har ikke stemmeret)
pr. 1. januar 2022

 

Fraktion 6 – Særlige medlemmer

ÅLF-kontingent

DLF-kontingent

Kontingent i alt

Kontingent pr. måned

  30 kr.

  94 kr.

124 kr. pr. måned

Halvårligt kontingent

180 kr.

564 kr.

744 kr. pr. halvår

Når du går på pension skal du selv gøre Århus Lærerforening opmærksom på, at du skal overføres til Seniorklubben.