Arbejdstid og tjenestefrihed

Om arbejdstidsreglerne i Aarhus og om hvornår du har tjenestefri i forbindelse med diverse mærkedage.
Arbejdstidsaftale pr. 1. august 2020 Arbejdstidsaftale pr. 1. august 2020

Ny aftale pr. 1. august 2020: Lærerne i Aarhus får sikret tid til forberedelse.

Arbejdstid - indtil 31. juli 2020 Arbejdstid - indtil 31. juli 2020

Her kan du læse mere om Aarhusaftalen. Det er den aftale, som Børn og Unge i Aarhus kommune, Århus Lærerforening, Århus Skolelederforening, BUPL Århus og FOA Århus har indgået.

Tjenestefrihed Tjenestefrihed

Her kan du læse mere, om de mærkedage og nogle særlige begivenheder, der giver ret til tjenestefrihed med løn for ansatte i Aarhus Kommune.