Arbejdstid og tjenestefrihed

Om arbejdstidsreglerne i Aarhus og om hvornår du har tjenestefri i forbindelse med diverse mærkedage.
Arbejdstidsaftale pr. 1. august 2024 Arbejdstidsaftale pr. 1. august 2024

Ny aftale pr. 1. august 2024

Arbejdstidsaftale pr. 1. august 2021 Arbejdstidsaftale pr. 1. august 2021

Ny aftale pr. 1. august 2021: Mere gennemsigtighed og indflydelse på skolens prioriteringer.

Fornyet arbejdstidsaftale på Samsø Fornyet arbejdstidsaftale på Samsø

Lærere og børnehaveklasseledere på Samsø har fået fornyet deres arbejdstidsaftale. Den justerede aftale tager udgangspunkt i den eksisterende lokale aftale og bygger på den centrale arbejdstidsaftale A20 med en række lokale afvigelser og tilføjelser.

Arbejdstidsaftale pr. 1. august 2020 Arbejdstidsaftale pr. 1. august 2020

Ny aftale pr. 1. august 2020: Lærerne i Aarhus får sikret tid til forberedelse.

Tjenestefrihed Tjenestefrihed

Her kan du læse mere, om de mærkedage og nogle særlige begivenheder, der giver ret til tjenestefrihed med løn for ansatte i Aarhus Kommune.