Fornyet arbejdstidsaftale på Samsø

Samsø
Lærere og børnehaveklasseledere på Samsø har fået fornyet deres arbejdstidsaftale. Den justerede aftale tager udgangspunkt i den eksisterende lokale aftale og bygger på den centrale arbejdstidsaftale A20 med en række lokale afvigelser og tilføjelser.

I Samsø Kommune arbejdes der målrettet med at give kommunens børn og unge de bedste forudsætninger for at få et meningsfuldt liv gennem en så god folkeskole som muligt.

Samsø Kommune og Århus Lærerforening har derfor justeret arbejdstidsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen i Samsø Kommune på baggrund af den nye centrale A20-aftale. Aftalen om arbejdstid ligner derfor den, Samsø havde i forvejen, dog er rammerne for samarbejdet omkring økonomi og skoleårets planlægning blevet præciseret yderligere.

Formand for Århus Lærerforening, Dorthe Ryom Fisker er glad for, at parternes samarbejde fastholdes, og elementer fra den centrale arbejdstidsaftale nu danner grundlag for aftalen:

- Selve kernen i arbejdstidsaftalen er et forpligtende og tillidsfuldt samarbejde om de gode løsninger, der skal understøtte lærernes muligheder for at kunne udøve deres professionelle dømmekraft. Og det er aftalen et udtryk for, lyder det fra Dorthe Ryom Fisker. 

Hun er også tilfreds med aftalens fokus på de nyuddannede lærere. I aftalens sættes undervisningstimetallet de første to år ned for nyuddannede lærere i Samsø Kommune. Parterne håber, at det vil give flere nyuddannede lærere en bedre start på lærerjobbet.

Aftalen har virkning fra 1. august 2021.

Samsø - Arbejdstidsaftale august 2021