Tjenestefrihed

Gave
En række mærkedage og nogle særlige begivenheder giver ret til tjenestefrihed med løn for ansatte i Aarhus Kommune

Byrådet vedtog i 1989 et nyt sæt retningslinjer for særlig tjenestefrihed med løn for ansatte i Aarhus Kommune.

Udgangspunktet for retningslinjerne, som havde været drøftet med Den Kommunale Fællesrepræsentation (DKF), var:

  • ”at de bør være gældende for samtlige ansatte i kommunen, herunder også lærerne, samt
  • at den daglige fortolkning og administration af retningslinjerne bør varetages af institutionerne/magistratsafdelingerne, så tæt som muligt på de i betragtning kommende medarbejde.”

Det var enighed med DKF om, at ansatte i faste parforhold bør ligestilles med ægtefæller.

 

Eget

Ægtefælle/
samlever/
reg. partnerskab

Børn/
stedbørn

Forældre/
sted-
forældre

Bedste-
forældre

Sviger-
forældre

Sviger-
børn

 Mærkedage:

             

 Fødsel

 

 

1

 

 

 

 

 Bryllup

1

 

1

 

 

 

 

 Sølvbryllup

1

 

 

1

 

 

 

 Guldbryllup

1

 

 

1

 

 

 

 Jubilæum
 (25/40/50 år)

1

1

 

 

 

 

 

 Konfirmation

 

 

1

 

 

 

 

 Særlige
 
begivenheder:

 

 

 

 

 

 

 

 Alvorlig
 sygdom

 

1

1

1

1

1

1

 Dødsfald

 

2

2

2

1

1

1

 Begravelser

 

1

1

1

1

1

1

 

Bemærkninger:
Hvis de pågældende begivenheder falder på en fridag, gives der ikke erstatningsfrihed. Hvis der i sådanne tilfælde fx ikke foretages rejse, eller ganske særlige tilfælde ikke foreligger, ydes der således ingen ekstra frihed.

Såfremt dagen for egne børns konfirmation falder på en arbejdsdag, gives der tjenestefrihed med løn.

Tjenestefrihed med løn til ægtefælles jubilæum ydes alene i tilfælde, hvor begge ægtefæller er ansat i Aarhus kommune.

Til dødsfald i den allernærmeste familie ydes der 2 dages tjenestefrihed med løn. I ganske særlige tilfælde, fx på grund af rejsens længde, kan der i øvrige tilfælde af pågældendes institution/magistratsafdeling bevilges 1 dags ekstra tjenestefrihed med løn i forbindelse med deltagelse i særlige begivenheder (alvorlig sygdom, dødsfald, begravelser).