POLITIK

Samarbejde

Århus Lærerforening samarbejder med en lang række organisationer og foreninger

Århus Lærerforening samarbejder med andre fagforeninger gennem bl.a. foreningens medlemskab af FH Østjylland (Fagbevægelsens Hovedorganisation) og Den Kommunale Fællesrepræsentation i Aarhus (DKF). Derudover indgår foreningen i samarbejde med de øvrige lærerkredse i området (KSØ), kredsene fra de seks største byer i landet (6-by samarbejdet), Skole og Forældre i Aarhus og Børn og Unge i Aarhus Kommune.