Århus Lærerforening

Århus Lærerforening er Danmarks Lærerforenings næststørste lokalkreds

Århus Lærerforening er kreds 133 i Danmarks Lærerforening og har godt 2800 erhvervsaktive medlemmer og dækker Aarhus og Samsø kommuner.

Medlemsgruppen er bredt sammensat og udover den store gruppe, der har daglig gang i den aarhusianske folkeskole, har vi medlemmer inden for ca. 25 andre områder. Hertil kommer ca. 900 pensionister og efterlønnere.

Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, som finder sted én gang årligt.

 

Mission og vision

Mission
Århus Lærerforenings mission er at varetage medlemmernes interesser, styrke sammenholdet og give de bedste muligheder for aktiv deltagelse i foreningens arbejde. 

Vision
Århus Lærerforening er kendt og anerkendt af medlemmerne og omverdenen som en organisation, der er seriøs, troværdig og resultatsøgende. Derfor er Århus Lærerforening en uundgåelig aktør i alle forhold, der vedrører medlemmernes arbejdsforhold og -områder.