Barsel

Som kommende forældre skal I blandt andet overveje, hvordan I vil holde orlov. I kan altid få hjælp af ÅLF til at planlægge orloven.

Giv lederen besked

Som kommende mor skal du give din skoleleder besked om, hvornår din barselsorlov begynder senest 3 måneder før forventet fødsel.

Lederen skal have besked om hvordan I holder den samlede orlov senest 8 uger efter fødslen.

Orlov før fødsel

Som kommende mor har du ret til barselsorlov med løn i 8 uger før forventet fødsel. Du har også ret til fravær med løn til graviditetsundersøgelser hos læge og jordemoder, når det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Som ansat i staten, har du ret til fravær fra 6 uger før forventet fødsel, og hvis du er privatansat, kan der gælde helt særlige regler.

Orlov efter fødsel

Efter fødslen har I som forældre ret til orlov med fulde dagpenge i 48 uger, heraf kan op til 34 uger være med sædvanlig løn.

Hvis I ønsker yderligere oplysninger eller/og konkret rådgivning om sammensætningen af orloven, skal I kontakte ÅLF.

Mulighed for ændrede kontingentvilkår

Når du skal på barsel uden sædvanlig løn, er der mulighed for enten nedsat kontingent eller kontingentfritagelse. Kontakt ÅLF eller læs mere via links til højre.