Pension

Pensionsbillede
Overenskomstpension er en opsparingspension
 • Arbejdsgiveren indbetaler 17,3% (1993-gruppen dog 19,8%) af den pensionsgivende løn til Lærernes Pensionskasse (LP)
 • Som nyansat modtager du ca. 3 måneder efter første indbetaling en ”velkomstpakke” fra LP. Læs materialet grundigt igennem – og sørg for at udfylde og returnere de nødvendige bilag snrarest muligt. Det kan få store økonomiske konsekvenser for dig, hvis du ikke får det gjort.
 • Forsikringsdel og pensionsafkast er afhængigt af individuelle valg, forrentning og investering. Derfor kan ÅLF ikke rådgive i forhold til overenskomstpension.
 • Kontakt Lærernes Pensionskasse, medlemsservice 7021 6131 for rådgivning.
 • Du kan finde relevante oplysninger og få adgang til dit depot via Lærernes Pension 

Tjenestemandspension er en tilsagnspension

 • Lærere mf. i ”den lukkede gruppe” har tilsagn om tjenestemandspension fra Staten.
 • Tjenestemandspension bliver beregnet på baggrund af antal hele pensionsår og indplacering i statens pensionsgivende skalatrin på afskedigelsesdage. Jo flere pensionsår og højere skalatrin – jo større pension.
 • Vær opmærksom på at visse af vore lokalt aftale løntillæg veksles til pensionsgivende løntrin på den sidste dag i ansættelse. Det er derfor vigtigt at bevare disse tillæg til afskedigelsesdagen – også selvom denne dag måske blot ligger én måned inde i et nyt skoleår. 

Vejledende beregning af Tjenestemandspension

ÅLF kan rådgive vedr. tjenestemandspension og de lokale løntillægs betydning – og tilbyder medlemmerne at lave en skriftlig beregning, så den enkelte får vurderet sine optimale vilkår at gå på pension på.

Følgende skal fremsendes i kopi til ÅLF, når du ønsker pensionsrådgivning:

 • Seneste lønseddel (for- og bagside).
 • Aktuel pensionsoversigt fra www.tjenestemandspension.dk
 • Et par linjer om, hvornår du forestiller dig, at du gerne vil gå på pension samt evt. andre forhold du gerne vil have taget med i betragtning.

På www.tjenestemandspension.dk kan du bestille en pinkode.

Når pinkoden er modtaget kan du på samme hjemmeside følge med i din pensionsalder ”fra dag til dag” og udskrive en aktuel pensionsoversigt. Du kan også selv lave en pensionsberegning, men ”siden” er ikke bekendt med eventuelle lokale tillæg, der veksles til pensionsgivende skalatrin.

Overgang fra kommunal løn til pension i staten kan betyde, at pensionen beregnes med udgangspunkt i et andet trin. Det skyldes, at de to lønsystemer ikke udvikler sig ens.

Du kan læse mere om tjenestemandspension på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Se link til højre.