Er seniorjob noget for dig?

Senior
Som et led i finansloven for 2013 er det besluttet, at seniorjob-ordningen midlertidigt skal udvides.

Retten til seniorjob bevares således for personer, der fylder 55 år eller mere i 2012, uanset forhøjelsen af efterlønsalderen.

Målgruppen omfatter personer, der er født i perioden fra og med 2. halvår 1955 til og med 2. halvår 1957, og som pr. 1. januar 2012 havde modtaget arbejdsløsheds-dagpenge i tre år eller mere.

Hvis du er berettiget til og interesseret i at blive ansat i seniorjob, skal du kontakte din bopælskommune.

Har du spørgsmål til selve seniorjob-ordningen skal du kontakte Lærernes A-kasse