Borgmestre, rådmænd og kredsformænd fra landets tre største byer danner fælles front mod underfinansieret folkeskoleaftale

Lærerformændene i Aarhus, Odense og København får nu massiv opbakning fra rådhusene. I et fælles brev til Christiansborg-politikerne, som er bragt i dagens udgave af Politiken, forklarer de, hvordan den nye folkeskoleaftale sætter kommuner og skoler i en umulig situation.

Fra Aarhus er det borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Thomas Medom og kredsformand Dorthe Fisker, som sætter alvorlige spørgsmålstegn ved aftalen om folkeskolen, som blev indgået af et bredt flertal på Christiansborg for godt en måned siden.

I det åbne brev, som er skrevet sammen med kollegaerne fra Odense og København, udtrykker de bekymring for den manglende finansiering:

”I aftalen lægges der op til, at alle initiativer finansieres inden for den eksisterende økonomiske ramme for folkeskolen, ikke mindst med de ressourcer, der vil kunne frigøres ved en kortere skoledag for eleverne. Men dels vil en væsentlig del af disse ressourcer skulle anvendes på en udvidelse af de kommunale fritidstilbud – altså uden for folkeskolen – når skoledagen bliver kortere. Dels har vi i vidt omfang allerede forkortet skoledagen og anvendt ressourcerne derfra på forskellige former for støtte til elever med særlige behov i den almene undervisning, f.eks. i form af tolærerordninger og co-teaching. Der er ingen nye ressourcer at hente i den nye folkeskoleaftale – tværtimod. Vi står med andre ord over for en aftale om en styrket folkeskole, som skal indfries med færre midler ude i kommunerne. I stedet har vi brug for en ramme, der tager livtag med de grundlæggende udfordringer i folkeskolen.”

Ifølge Århus Lærerforenings formand Dorthe Fisker indeholder den nye folkeskoleaftale mange fornuftige intentioner, som hun bakker op om. Men det gør ikke problemet mindre, snarere tværtimod:

- Det er jo med til at skabe nogle falske forventninger hos både lærere, elever og deres forældre om, at nu får folkeskolen langt om længe de fornødne muskler til at vende skuden. I virkeligheden er det tomme kalorier, politikerne på Christiansborg forsøger at puste folkeskolen op med, når de ikke samtidig afsætter penge til projektet, siger hun. 

Udover lærerformanden, borgmesteren og rådmanden for Børn og Unge i Aarhus er afsenderne af det åbne brev Sophie Hæstorp Andersen, overborgmester i København, Jacob Næsager, børne- og ungdomsborgmester i København, Katrine Fylking, formand for Københavns Lærerforening, Peter Rahbek Juel, borgmester i Odense, Susanne Crawley Larsen, rådkvinde for Børn og Unge i Odense samt Charlotte Holm, formand for Odense Lærerforening.

I brevet opfordres politikerne på Christiansborg til at se kendsgerningerne i øjnene:

”Hvis vi fortsætter sådan, er folkeskolens fremtid på spil. Det må vi ikke lade ske. Vi må se hinanden i øjnene og sammen anerkende, at man ikke kan skabe en stadig bedre skole for færre og færre midler.”

Emner

Målgruppe