Inklusion

 • Inklusion kræver mere viden og flere hænder

  Sti: http://www.aalf.dk/nyheder/2014/februar/inklusion-kraever-mere-viden-og-flere-haender 20. februar 2014

  Styrelsen i ÅLF sætter inklusion på dagsordenen på den kommende generalforsamling.

 • Hvad siger forskerne om inklusion?

  Sti: http://www.aalf.dk/nyheder/2017/april/inklusion-mette-molbaek 20. april 2017

  Bliv klogere på hvad forskningen siger om inklusion, når ekspert i inklusion i folkeskolen, ph.d og post.doc Mette Molbæk, fortæller om de seneste fund om inkluderende læringsmiljøer på Forskningens Døgn 27. april på VIA.

 • Fælleskaber For Alle videreføres

  Sti: http://www.aalf.dk/nyheder/2014/april/faelleskaber-for-alle-viderefoeres 3. april 2014

  Et overskud i Børn og Unge investeres i et kompetenceløft indenfor blandt andet klasserumsledelse og inklusion.

 • Lærerne efterlyser mere specialuddannelse

  Sti: http://www.aalf.dk/nyheder/2014/marts/laererne-efterlyser-mere-specialuddannelse 24. marts 2014

  Folkeskolereformen sætter nye dagsordener for inklusionsopgaven, da det øgede timeantal i folkeskolereformen kan presse de elever, der i forvejen er udfordrede, hedder det i resolution fra ÅLF’s generalforsamling.

 • Flyt inklusionsarbejdet ud i virkeligheden

  Sti: http://www.aalf.dk/nyheder/2015/august/flyt-inklusionsarbejdet-ud-i-virkeligheden 12. august 2015

  INKLUSION. - Sats på specialpædagogiske ressourcepersoner, der er aktivt til stede i den almenpædagogiske hverdag. Nogen som kan deres kram og som ikke er bange for en skid, anbefaler psykolog.

 • Løft til inklusion på aarhusskolerne

  Sti: http://www.aalf.dk/nyheder/2015/november/loeft-til-inklusion-paa-aarhusskolerne 6. november 2015

  Skolerne kan se frem til millionbeløb til brug af to voksne i undervisningen i forbindelse med inklusionsopgaven.

 • Lærerne er ikke godt nok rustede til inklusion

  Sti: http://www.aalf.dk/nyheder/2013/august/laererne-er-ikke-godt-nok-rustede-til-inklusion 8. august 2013

  Flere og flere aarhusianske børn flyttes til almindelige folkeskoleklasser. Men lærerne skal opgraderes tilstrækkeligt for at løfte inklusionsopgaven. Det vil kræve flere ressourcer, mener ÅLF.

 • Inklusion kræver en robust klasse

  Sti: http://www.aalf.dk/nyheder/2014/februar/inklusion-kraever-en-robust-klasse 7. februar 2014

  - Inklusion af elever med særlige behov kan gøre det vanskeligt at komme til at arbejde med den fælles klassekultur, siger Aarhus-lærer.

 • Inklusion handler om alle! - AFLYST

  Sti: http://www.aalf.dk/medlem/arrangementer-og-kurser/medlemsarrangementer-foraaret-2020/inklusion-handler-om-alle 28. januar 2020

  Som følge af situationen vedrørende Covid-19, samt ønsket om ikke at udsætte arrangementsdeltagere for unødig smitterisiko, aflyser vi arrangementet med Rasmus Alenkær. Det vides endnu ikke, om arrangementet vil blive gennemført på et senere tidspunkt.

 • Inklusion får bægeret til at flyde over

  Sti: http://www.aalf.dk/nyheder/2014/marts/inklusion-faar-baegeret-til-at-flyde-over 3. marts 2014

  ÅLF havde sidste år 443 rådgivningssamtaler med lærere i Aarhus. De fleste samtaler handler om stress.


 • Her vises 1 til 10 ud af 67

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner