Generalforsamlinger GF 2022

Søren Hansen - Næstformand - Valgoplæg GF 2022

SørenHansen2022

Det bekymrer mig inderligt, når både almen- og specialområdet igen og igen er stærkt underfinansieret i Aarhus Kommune. De manglende ressourcer danner en urimelig ramme om folkeskolen, hvor forudsætninger for at lykkes generelt og ikke mindst inkludere børn med særlige behov er umulige. Inklusion må aldrig blive en spareøvelse, der skjules under ambitiøse politiske visioner på Børn og Unge-området.

Inklusion forudsætter blandt andet, at der er tid og overskud til en velforberedt undervisning. At der er øje for den enkeltes forudsætninger, fællesskabet og de gode relationer. At der er hænder nok, og at lærerne kan få den nødvendige kompetenceudvikling. Hvis skolerne skal løfte opgaven med inklusion, så kræver det investeringer. Der skal mere personale ud på skolerne, og almenundervisningen skal styrkes. De investeringer vil jeg fortsat kæmpe hårdt for.

Det handler om jer. Medlemmerne i Århus Lærerforening, der dagligt mærker udfordringerne og et stigende pres på egen krop. Derfor har vi også brug for at inddrage jer, når de kvalificerede og langtidsholdbare løsninger på komplekse problemstillinger skal findes. Sammen er vi stærkest, og derfor skal I være med til at forme foreningens politik, strategi og retning. Den politiske lydhørhed er stor, når vi eksempelvis med hundredvis af postkort fra vores KV21-kampagne dokumenterer, hvad der æder jeres fokus fra kerneopgaven i hverdagen.

Med engagement, mod og vilje til at gøre en forskel for medlemmerne genopstiller jeg som næstformand for Århus Lærerforening. Jeg vil repræsentere medlemmernes mangfoldighed, så uanset om du er lærer, børnehaveklasseleder eller har en specialfunktion, så vil jeg arbejde for at skabe et bedre arbejdsmiljø og gode vilkår for ALLE medlemmer af Århus Lærerforening.