Arbejdsskade - hvad så?

Psykisk arbejdsmiljø
Hvis du kommer til skade på din arbejdsplads skal det meldes som en arbejdsskade.

Du kan få hjælp ved at henvende dig til din AMR eller ved at kontakte Århus Lærerforening.

Når anmeldelsen er modtaget i Arbejdsskadeforsikringen, kvitterer de ved et brev til dig. Kvittereringen er din garanti for, at der overhovedet er oprettet en sag.

Hvis ulykken anerkendes fremgår det, at du er berettiget til dækning af udgifter til nødvendig behandling.

En egentlig afgørelse i sagen afhænger af det videre forløb, din helbredstilstand og dermed erhvervsevne som følge af ulykken. Du skal være forberedt på, at det tager lang tid. Du anbefales derfor at ”starte en brevordner” til korrespondance i sagen.

Danmarks Lærerforening tilbyder hjælp i arbejdsskadesager. På Danmarks Lærerforenings hjemmeside kan du læse nærmere om, hvad en arbejdsskadesag er. Her findes desuden de ark, du skal bruge for at indberette din sag – herunder den fuldmagt, som foreningen skal have for at indhente oplysninger mv. på dine vegne. (Se link th.)

Fakta: 

 • Alle arbejdsgivere skal have en arbejdsskadeforsikring, der sikrer ansatte, der kommer til skade i forbindelse med arbejdets udførelse.
 • Arbejdsskadeforsikringsloven skelner mellem to typer af arbejdsskader: 
  1) Ulykker: Pludselig hændelse eller en skadelig påvirkning af få dages varighed.
  2) Arbejdsbetingede lidelser: Sygdom opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under.
 • Alle kan anmelde arbejdsskader.
 • Arbejdsgivere har pligt til at anmelde ulykker til:
  1) Arbejdstilsynet, når de medfører uarbejdsdygtighed ud over hændelsesdagen.
  2) Forsikringsselskabet/Arbejdsskadestyrelsen, når de forventes at medføre ydelser efter loven.
 • Læger og tandlæger har pligt til at anmelde formodede eller konstaterede arbejdsbetingede lidelser til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen (se links th.)
 • Vold og trusler om vold skal anmeldes som ’Ulykke’.
 • Når arbejdsskaden er anerkendt efter loven, er der mulighed for betaling af behandlingsudgifter (fx kiropraktor, fysioterapeut, psykolog og medicin) mv., erstatning for tab af erhvervsevne, godtgørelse for varigt men, overgangsbeløb ved dødsfald og efterladterstatning.
 • Sikkerhedsgruppen/sikkerhedsudvalget skal, med henblik på erfaringsopsamling og forebyggelse, drøfte alle tæt-på-ulykker og anmeldte arbejdsskader.