Omsorgsdage

Omsorgsdage
Som offentligt ansat har du ret til fravær med løn i to dage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

Retten til omsorgsdage gælder uanset hvilket tidspunkt af året, du tiltræder eller eventuelt fratræder din stilling.

Man kan IKKE få omsorgsdagene udbetalt eller overført til det følgende år, hvis de ikke er afviklet. Med undtagelse af fra det år barnet er født, hvor omsorgsdagene kan overføres til det efterfølgende år.

Derudover har du som mor ret til at overføre omsorgsdage til det efterfølgende kalenderår, hvis du er hindret i at udnytte omsorgsdage på grund af:

  • Forlængelse af barselsorlov (så afvikling i år "1" ikke er mulig) – herunder fx forlængelse på grund af barnets indlæggelse.
  • Ny graviditet og påbegyndt orlov i relation hertil – herunder førtidig barselsorlov (lægebeordret graviditetsbetinget "sygefravær").
  • Nyt adoptionsforløb.

Retten gælder også i forhold til eventuelle omsorgsdage for ældre børn. Så har du ældre børn, kan deres omsorgsdage altså også overføres til næste år, hvis du står i en af de ovenstående situationer.

Det er en forudsætning, at hindringen (orloven) for at afvikle omsorgsdagene skal have varet hele kalenderåret, før man har ret til at få dagene overført.