Arrangementer og kurser Seniorarrangementer

Årsmødet i Århus Lærerforenings seniorklub 2024

Mandag den 29. januar 2024 var 80 friske seniorer samlet til det årlige møde for at høre nyt dels om seniorafdelingens arbejde og arrangementer samt høre nyt om Århus Lærerforeningens arbejde.

Af Jonna Andersen

Den musikalske underholdning blev leveret af Thomas Munk, der dels spillede til fællessang samt gav os et musikalsk bagtæppe til den efterfølgende snak ved bordene.

Først hørte vi formand Jonna Andersens beretning om de arrangementer, arbejdsgruppen har stået for og gennemført i 2023. Det viser sig, at der er en større og støre interesse for arrangementerne, og arbejdsgruppen bestræber sig på at lave forskellige arrangementer, der rammer bredt.

Det er vigtigt, at få fortalt kommende seniorer, at seniorforeningen findes, og at man skal blive i Danmarks Lærerforening.

Dernæst fulgte en orientering om forårets program samt en gennemgang af seniorafdelingens budget.

Formanden for ÅLF Dorte Ryom Fisker gav os et indblik i Lærerforeningens fokusområder pt. Herunder 3 parts og Ok 24 forhandlinger, hvor reallønsloft samt kompetenceløft er på dagsordenen.

I Aarhus er der fokus på kvalitetsløft af folkeskolen, idet gode initiativer, som ”Sammen om skolen” og ”Trivselsalliancen”, ved fælles kræfter arbejder på at forbedre børns og unges trivsel.

I år kan Danmarks Lærerforening fejre 150 års jubilæum, hvilket vil blive fejret både på landsplan samt lokalt.

Jørn Kokkendorf orienterede kort om ny repræsentant for seniorerne, Gitte Mailand, der nu overtager jobbet efter ham i hovedstyrelsen.

Lars Overballe orienterede om kredssamarbejdet i KSØ

Der var genvalg af de opstillede til arbejdsgruppen og KSØ.

Mødet sluttede med smørrebrød, kaffe og kage, som gav anledning til hyggeligt samvær og god snak ved bordene.