KS-Ø - Kurser for TR og styrelser

Kursus
Det forpligtende Kredssamarbejde Østjylland (KS-Ø) afholder fælles kurser i løbet af året.

KSØ´s kursusforum arrangerer hvert år i foråret et kursus for TR og kredsstyrelsesmedlemmer. Kurset foregår på Skarrildhus og strækker sig over 2 ½ dag. Kurset er et led i den efteruddannelse af TR, som kredsene har en opgave i. Kurset har varieret indhold, som er med til at styrke TR i arbejdet for medlemmerne. Kurserne afholdes normalt i uge 4 og 5.

Derudover afholdes der også andre løbende kurser for både tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer.

KS-Ø består af følgende kredse:

Kredsene mødes jævnligt til erfaringsudveksling og til fx kongresforberedelse.